Moet ik borg betalen en hoe krijg ik die weer terug?

Bij het ophalen van de bus betaalt u bij ons per PIN of creditcard een borg van € 400,-. Na het terugbrengen van de bus wordt de borg binnen 48 uur weer op uw rekening teruggestort.

Heb ik een eigen risico?

Ja, op iedere huurovereenkomst zit standaard een eigen risico van € 325,- per gebeurtenis. U kunt dit niet afkopen.

Hoe zit het met bekeuringen?

Als u tijdens de huurperiode een bekeuring krijgt voor bijvoorbeeld te hard rijden of foutief parkeren, dan zullen deze kosten aan u worden doorbelast, vermeerderd met € 17,50 administratiekosten. 

Mogen er ook andere mensen in mijn bus rijden?

Dat mag. De extra bestuurder laat u bij aanvang van de huur op het huurcontract vermelden. Uiteraard dient hij/zij net als u te voldoen aan onze huurvoorwaarden en een geldig rijbewijs te tonen.

Vanaf welke leeftijd kan ik een auto huren?

U dient minimaal 21 jaar te zijn. U moet ook minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Hoe legitimeer ik mij wanneer ik de auto ophaal?

Met een geldig paspoort/ID-kaart en rijbewijs (huurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs). Verder hebben wij een adreslegitimatie nodig die niet ouder is dan 30 dagen (telefoonrekening / bankafschrift). Extra bestuurders worden geregistreerd en hiervoor dient het originele rijbewijs te worden getoond. Zowel rijbewijs als paspoort/ID-kaart worden bij de verhuurbalie gecontroleerd op echtheid en geldigheid.

Welke kosten moet ik allemaal zelf betalen?

Tijdens de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten -  waaronder tolgelden, de kosten voor brandstof, reiniging, verkeersovertredingen en parkeren - voor rekening van de huurder. Bij verkeersovertredingen brengen wij € 17,50 administratiekosten in rekening. Indien u de auto niet afgetankt retourneert brengen wij tevens € 17,50 aftankkosten in rekening bovenop de gemaakte brandstofkosten.

In welke landen mag ik allemaal rijden met de bus?

U mag de auto enkel na toestemming van Rijnders Autoverhuur in het buitenland gebruiken in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Schotland, Slovenië, Spanje (met uitzondering van Ceuta en Melilla), Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en Zwitserland. Overige landen zijn niet toegestaan.

Hoe ben ik verzekerd tijdens de huurperiode?

Uw bus is altijd allrisk verzekerd. 

Zijn de inzittenden verzekerd?

Ja, de inzittenden zijn meeverzekerd. 

Wanneer moet ik de auto inleveren?

Als u de auto bijvoorbeeld om 08.00 uur heeft opgehaald, dient u de auto ook weer uiterlijk om 08.00 uur terug te brengen. Doet u dit na 08.00 uur, dan wordt een extra dag doorberekend. 

De auto moet altijd vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt ingeleverd worden bij de vestiging die is opgegeven in de huurovereenkomst. Voor verlenging van de huurovereenkomst kunt u bellen met de betreffende vestiging.

Kan ik de huurovereenkomst verlengen?

Ja, u kunt de huurovereenkomst verlengen. Neem hiervoor contact op met de vestiging waar u de auto heeft gehuurd.

Ik heb schade aan de bus, wat nu?

Als u schade heeft aan de auto dient u een schadeaangifteformulier aan beide kanten in te vullen (deze ligt in de auto). Als er een tegenpartij bij betrokken is dienen ook zij het formulier in te vullen en te ondertekenen. Belt u daarna het telefoonnummer dat is vermeld op de groene kaart die in de auto ligt. Belangrijk: laat bij een aanrijding altijd een politierapport opmaken.

Wat moet ik doen als ik pech krijg met de bus?

Als u in een Rijnders bus rijdt, kunt u in geval van pech het telefoonnummer bellen dat is vermeld op de groene kaart die in de auto ligt. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Track & Trace.

In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle verhuurvoertuigen zijn uitgerust met een Track & Trace systeem.